Advokathuset ble etablert i 1973, og er det eldste advokatkontoret i Lillestrøm. Vi holder til i sjarmerende og nostalgiske lokaler sentralt i Lillestrøm. Vi er tre advokater og to kontormedarbeidere, hvorav en er megler MNEF.

Vi tilbyr juridisk assistanse innen de fleste rettsområder med spesiell vekt på arverett, familierett, bygningsrett, fast eiendoms rettsforhold, barnevern, strafferett og forretningsjus. To av kontorets advokater er faste forsvarere ved Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Hos oss vil du alltid bli hjulpet av en advokat med minst 20 års erfaring som advokat. Dette betyr at du alltid vil få best mulig bistand til å vurdere din sak. Vi bestreber oss på å søke løsninger som er kostnadsbesparende for klienten. Vi er i retten flere ganger i uken og har god allsidig prosedyreerfaring.

Adresse:
Storgt. 3c
2000 Lillestrøm