Advokatene

johannessen2

Cato Johannessen

  Cand.Jur 1977. Konsulent i Kommunal og arbeidsdepartementet 1977-1980. Dommerfullmektig ved Flekkefjord Sorenskriverembete 1980-1981. Advokatfullmektig 1981-1982. Advokatbevilling fra 1982. Egen praksis fra 1982. Fast forsvarer ved Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Bostyrer for konkursbo/dødsbo ved Nedre Romerike tingrett. Leder av kontrollkommisjonen ved Oslo Universitetssykehus. Medlem av Den Norske Advokatforening.   Kontaktinfo Tlf: 64 84 …

Vis side »

svensson2

Dag Svensson

  Cand.Jur 1984. Konsulent i Justis- og Politidepartementet 1985-1986. Politiadjutant Romerike Politikammer 1986-1989. Advokatfullmektig 1989-1991. Egen Advokatpraksis fra 1991. Egen advokatbevilling fra 1988. Fast forsvarer Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Bobestyrer for dødsbo i Nedre Romerike tingrett. Medlem av Den Norske Advokatforening.   Kontaktinfo Tlf: 64 84 55 33 Mobiltlf: 90 68 11 12 …

Vis side »

trudvang2

Finn Trudvang

Cand.Jur 1980. Konsulent i Norges Byggstandsråd 1980-1981. 1.Konsulent i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1981-1982. Dommerfullmektig ved Toten Sorenskriverembete 1983-1984. Egen advokatbevilling og advokatpraksis fra 1984.   Kontaktinfo Tlf: 64 84 55 35 E-post: finn@adv-hus.no

Vis side »