Cato Johannessen

 

  • Cand.Jur 1977.
  • Konsulent i Kommunal og arbeidsdepartementet 1977-1980.
  • Dommerfullmektig ved Flekkefjord Sorenskriverembete 1980-1981.
  • Advokatfullmektig 1981-1982.
  • Advokatbevilling fra 1982.
  • Egen praksis fra 1982.
Fast forsvarer ved Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.
Bostyrer for konkursbo/dødsbo ved Nedre Romerike tingrett.
Leder av kontrollkommisjonen ved Oslo Universitetssykehus.
Medlem av Den Norske Advokatforening.

 

Kontaktinfo
Tlf: 64 84 55 34
E-post: cato@adv-hus.no