Dag Svensson

 

  • Cand.Jur 1984.
  • Konsulent i Justis- og Politidepartementet 1985-1986.
  • Politiadjutant Romerike Politikammer 1986-1989.
  • Advokatfullmektig 1989-1991.
  • Egen Advokatpraksis fra 1991.
  • Egen advokatbevilling fra 1988.
Fast forsvarer Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.
Bobestyrer for dødsbo i Nedre Romerike tingrett.
Medlem av Den Norske Advokatforening.

 

Kontaktinfo
Tlf: 64 84 55 33
Mobiltlf: 90 68 11 12
E-post: dag@adv-hus.no