Finn Trudvang

  • Cand.Jur 1980.
  • Konsulent i Norges Byggstandsråd 1980-1981.
  • 1.Konsulent i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1981-1982.
  • Dommerfullmektig ved Toten Sorenskriverembete 1983-1984.
  • Egen advokatbevilling og advokatpraksis fra 1984.

 

Kontaktinfo
Tlf: 64 84 55 35
E-post: finn@adv-hus.no