Arv og dødsboskifte

Vi hjelper deg med alle praktiske spørsmål i forbindelse med arveoppgjør, testament og skifte av dødsbo. Emne for arveretten er de regler som sier noe om hvordan avdødes eiendeler blir fordelt mellom eventuell ektefelle/samboer/partner, barn/slekt og testamentsarvinger. De sentrale lover er arveloven av 3. mars 1972 og lov om skifte av 21.februar 1930.

Se også
Kontraktsrett
Familierett

Advokater som jobber med dette
JOHANNESSEN
SVENSSON
TRUDVANG