Bygg- og entrepriserett

Vi bistår i saker hvor det oppstår problemer mellom byggherre og entreprenør i forbindelse med oppføring av enebolig, større boligkomplekser og næringsbygg. Disse forhold er regulert av en rekke lover og forskrifter med tillegg av en rekke standardavtaler som er utarbeidet på mange områder.

Advokater som jobber med dette
TRUDVANG