Familierett/separasjon/skilsmisse

Vi bistår i saker vedrørende separasjon, Skilsmisse, skifte, særeie, ektepakt, samboeravtaler, oppløsning av samboerforhold. Vi bistår videre hvis det skulle oppstå konflikter rundt barnefordelingen. Rettsområdet dekker problemer som måtte oppstå før, under og etter ekteskap/partnerskap eller samboerforhold. Det er derfor ofte lurt å kontakte advokat før problemene oppstår slik at de forhåpentligvis kan unngås. Vi bistår ektefeller/partnere/samboere i utformingen av avtaler om det økonomiske oppgjør. Det er vider ofte nødvendig og viktig for barna at foreldrene etablerer gode omsorgs/samværsavtaler. Vi fører også saken om man skulle være så uheldig å havne i retten.

Se også
Barnevern
Samboeravtaler
Kontraktsrett

Advokater som jobber med dette
SVENSSON
TRUDVANG