Fast eiendoms rettsforhold

Vi bistår i alle typer saker vedrørende rettigheter og plikter knyttet til fast eiendom. Dette gjelder blant annet forhandlinger og inngåelse av avtaler vedrørende fast eiendom, herunder kjøp- og salg, avhendingsloven, lov om håndverktjenester, bustadoppføringsloven,  konsesjonslovgivningen, nabolovgivningen og tingsretten for øvrig.

Se også
Bygg- og entrepriserett
Tvister ved boligsalg

Advokater som jobber med dette
JOHANNESSEN
SVENSSON
TRUDVANG