Forretningsjus

Forretningsjus, kontrakter og avtaler, forhandling, firmaetableringer, kompanjong- og aksjonæravtaler og pengekrav.

Det viktig å utforme avtalene på en slik måte at det ikke oppstår tvil i ettertid om hva partene mente med de forskjellige punkter i kontrakten.

Se også
Kontraktsrett
Arbeidsrett

Advokater som jobber med dette
JOHANNESSEN
SVENSSON
TRUDVANG