Kontraktsrett

Svært mange rettsforhold springer ut av en avtale eller kontrakt, enten den er inngått muntlig eller skriftlig. Vi bistår med forhandlinger, utforming av kontrakter samt i tvister relatert til fortolking av disse.

Advokater som jobber med dette
SVENSSON
TRUDVANG