Strafferett

Forsvareroppdrag. Våre advokater som jobber med strafferett bistår i alle typer straffesaker. De har begge erfaring som politijurister. Vi gir også bistand til fornærmede i straffesaker. Her bistår vi med å fremme krav om erstatning mot gjerningsmannen. Advokat Jan Schjatvet er i tillegg fast forsvarer for Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Våre advokater har lang prosedyreerfaring fra domstolene og er ofte i retten flere ganger i uken.

Advokater som jobber med dette
JOHANNESSEN
SVENSSON