Bistandsadvokat

Bistandsadvokater i Lillestrøm for fornærmede i straffesaker

Er du fornærmet i en straffesak har du rett til å la deg representere av en bistandsadvokat. Dersom saken er av mer alvorlig karakter (til eksempel voldtekt, sedelighetsforbrytelser, trafikksaker eller alvorlig vold) vil staten dekke kostnadene forbundet med dette.

Vi kan hjelpe deg med å avklare hvorvidt saken din gir deg rett til bistandsadvokat på statens regning.

Retten til bistandsadvokat gjelder under politiets etterforskning, under rettens behandling av saken og eventuelt der det skal fremmes krav til Kontoret for voldsoffererstatning.

Som din bistandsadvokat vil vi være bindeledd mellom deg, politi og domstol. Vi vil kunne gi råd i forhold til etterforskningen, rett til besøksforbud, fremme krav om erstatning for økonomisk tap og oppreisningserstatning mv.

Som fornærmet har du rett til å gjøre deg kjent med politidokumentene i straffesaken, vi vil kunne innhente sakens dokumenter og gi deg informasjon og råd i forhold til videre forløp.

Advokatene i Advokathuset i Lillestrøm har lang erfaring med å representere fornærmede i straffesaker.