Avtalerett

Veiledning om avtaler og kontrakter for private og næringsliv

Avtaler og kontrakter benyttes i stor grad mellom private og i næringslivet, og også overfor det offentlige.

Avtalene fordeler plikter og rettigheter og det finnes utstrakt bruk av standardavtaler på visse områder.

Ta kontakt med oss ved spørsmål og vi bistår både private og næringslivskunder.