Barnevern

Dine rettigheter i kontakt med barnevernet

Barneverntjenesten har plikt til å hjelpe barn og deres foreldre, slik at barn sikres nødvendig omsorg og trygge oppvekstsvilkår.

Det kan iverksettes frivillige hjelpetiltak i hjemmet, deriblant foreldrestyrkende tiltak som råd, veiledning og kurs, samt kompenserende tiltak som besøkshjem, støttekontakt, og dekning av barnehage/SFO og fritidsaktiviteter.

Plassering utenfor hjemmet skal kun skje i akutte tilfeller og når det er helt nødvendig ut fra barnets situasjon. 

Å søke råd fra advokat tidlig i prosessen, kan få avgjørende betydning for utviklingen av saken.

Ved opprettelse av undersøkelsessak har du rett til å la deg bistå av advokat i møte med barneverntjenesten, men da må du normalt dekke utgiftene selv.

I noen tilfeller dekker barneverntjenesten advokatutgiftene, ta gjerne kontakt slik at vi kan avklare mulighetene for dette.

Tvangsvedtak fra barneverntjenestens side er svært inngripende, og derfor dekkes utgifter til advokat av det offentlige (fri rettshjelp). Det gjelder følgende saker:

Foreldre som ikke har den daglige omsorgen, men som har del i foreldreansvaret eller samværsrett, har også partsrettigheter i tvangssaker, der advokatutgifter dekkes av det offentlige. Det samme gjelder barn etter fylte 15 år. I særskilte tilfeller kan ungdom få innvilget rett til advokat før fylte 15.