Barnefordeling

Rettigheter og veiledning etter samlivsbrudd

Et samlivsbrudd er følelsesmessig opprivende for både foreldre og barn. Samtidig er det viktig å komme frem til en god avtale som regulerer:

Når barnet har fylt 7 år, skal hen gis anledning til å si sin mening om bosted, samvær og andre spørsmål av betydning. Det skal legges stor vekt på barnets mening etter fylte 12 år. Jo eldre barnet er, desto større hensyn skal det tas til barnets ønske, sett hen til barnets alder og modenhet.

Dersom saken må bringes inn for domstolen, vil saken som regel bli behandlet etter konflikt- og forsoningsmodellen, en meklingsprosess som gjelder særskilt i denne typen saker. Hensikten er at foreldrene gjennom saksforberedende rettsmøter, med bistand av advokat, dommer og sakkyndig, skal komme frem til en felles avtale. Sakkyndig oppnevnes av domstolen og utgiftene dekkes av det offentlige.

Har partene barn under 16 år, må det fremlegges meklingsattest før stevning sendes domstolen. Meklingsattesten må ikke være eldre enn 6 måneder. 

Dersom du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp (se nærmere under fanen «Priser og rettshjelp»), vil du få dekket advokatutgiftene. Som hovedregel fastsettes det en egenandel, maksimalt 8 ganger offentlig salærsats.   Vi vil bistå deg med å søke fri rettshjelp.

Advokatene i Advokathuset i Lillestrøm kan bistå deg dersom du trenger råd i forhold til hvilke regler som gjelder i forholdet mellom foreldre og barn. Vi har erfaring med prosessen for domstolene dersom det ikke er mulig å finne frem til en minnelig løsning.