Saker etter avhendingsloven

Saker etter avhendingsloven

Dersom en kjøper av fast eiendom / andelsbolig oppdager forhold ved eiendommen som ikke svarer til det som er avtalt, kan det foreligge et mislighold av avtalen mellom kjøper og selger som kan gi kjøper rettigheter på f.eks prisavslag eller erstatning. I grove tilfeller krav på heving. Reklamasjon må i tide fremsettes overfor selger, og det er knappe frister.