Skifte etter samlivsbrudd

Ekteskap, samboerskap og juridisk veiledning

Enten man har etablert seg som samboere eller har inngått ekteskap er det anbefalt at man inngår avtale eller etablerer ektepakt som regulerer det økonomiske mellomværende.

Etter et samlivsbrudd, enten i form av separasjon/skilsmisse eller avslutning av et samboerforhold, er det viktig å skaffe seg kunnskap om hvilke regler som gjelder. Rettsreglene er vesentlig forskjellig alt ettersom partene har vært ektefeller eller samboere.

Det er ofte høyt konfliktnivå mellom partene og de avgjørelser som skal tas er avgjørende for hver av partenes økonomiske stilling.

Erfaringsmessig er det behov for å skaffe til veie dokumentasjon omkring den økonomiske stillingen til hver av partene og det anbefales å engasjere en advokat med erfaring fra denne typen saker.

Advokatene i Advokathuset i Lillestrøm har erfaring med å bidra til at parter kommer til hensiktsmessige avtaler og med saker der det er nødvendig å søke domstolene for avgjørelse etter samlivsbrudd.