Pengekravsrett

Pengekravsrett

Grunnlag for pengekrav kan bl.a være en avtale eller kontrakt som ikke oppfylles av motparten.

Til temaet hører bl.a spørsmål om renteplikt, overdragelse av fordringer på kreditorsiden, skifte av debitor, flere ansvarlige på grunn av solidaransvar, krav om regress (tilbakesøkning av hele eller deler av det som er betalt hos andre), motregning av fordringer, og foreldelse av pengekrav.

Ta kontakt med oss for en vurdering.