Fremtidsfullmakt og vergemål

Fremtidsfullmakt og vergemål

Alderssvekkelse og/eller annen alvorlig sykdom kan lede til at en ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.

Dersom du etablerer en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme at noen du utpeker kommer i posisjon til å sørge for dine interesser på det tidspunktet du ikke lenger er i stand til det selv.

I en fremtidsfullmakt kan du blant annet bestemme at fullmektigen skal kunne selge eiendom, samt ta økonomiske og personlige valg på dine vegne. Mange velger å innta bestemmelser om forskudd på arv.

Alternativet til fremtidsfullmakt er at det oppnevnes en verge for den som ikke lengre kan ivareta egne interesser. Da avgjør Statsforvalteren hvem som skal utpekes som verge og vergen må søke tillatelse fra Statsforvalteren for å gjennomføre større disposisjoner som for eksempel salg av eiendom.

En fremtidsfullmakt gir større selvbestemmelsesrett. Man kan selv velge hvem som skal ivareta en når en ikke lenger er i stand til det selv. Den som er utpekt som fullmektig i fremtidsfullmakten kan i kraft av denne foreta beslutninger uten å søke tillatelse fra Statsforvalteren. I praksis ser en gjerne at personer utpeker ett av barna sine eller flere av barna i fellesskap som fullmektig i en fremtidsfullmakt.

Advokatene i Advokathuset i Lillestrøm kan bistå med å sette opp en fremtidsfullmakt som er spesialtilpasset deg og dine behov.