Om Oss

Advokathuset i Lillestrøm

Fronten av Advokathuset i Lillestrøm

Advokathuset i Lillestrøm ble etablert i 1973. Vi er i dag et kontorfellesskap som rommer fem advokater. Alle advokatene har lang fartstid innenfor offentlig og privat virksomhet og nyter tillit i domstolene og blant kolleger.

Våre viktigste saksfelt er strafferett og sivile tvister.

Vi har to advokater som er offentlig oppnevnte forsvarere og flere advokater med betydelig erfaring med oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. 

Vår sivile portefølje består hovedsakelig av arverett, barnevernsaker, foreldretvister, felleseieskifte, helserett, utlendingssaker og konflikter i arbeidslivet.

Advokathuset har kontorer sentralt i Storgata 3c i Lillestrøm, kun noen hundre meter fra Lillestrøm stasjon. Det er enkel tilkomst med offentlig transport og parkeringshus i umiddelbar nærhet. Vi påtar oss oppdrag i hele landet.

Advokatene i Advokathuset leverer juridiske tjenester til konkurransedyktige priser. Vi har et uformelt miljø og bistår personer fra alle samfunnslag.

Dersom saken må bringes inn for domstolen, vil saken som regel bli behandlet etter konflikt- og forsoningsmodellen, en meklingsprosess som gjelder særskilt i denne typen saker. Hensikten er at foreldrene gjennom saksforberedende rettsmøter, med bistand av advokat, dommer og sakkyndig, skal komme frem til en felles avtale. Sakkyndig oppnevnes av domstolen og utgiftene dekkes av det offentlige.

Har partene barn under 16 år, må det fremlegges meklingsattest før stevning sendes domstolen. Meklingsattesten må ikke være eldre enn 6 måneder. 

Dersom du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp (se nærmere under fanen «Pris og vilkår»), vil du få dekket advokatutgiftene. Som hovedregel fastsettes det en egenandel, maksimalt 8 ganger offentlig salærsats. Vi vil bistå deg med å søke fri rettshjelp.

Advokatene i Advokathuset i Lillestrøm kan bistå deg dersom du trenger råd i forhold til hvilke regler som gjelder i forholdet mellom foreldre og barn. Vi har erfaring med prosessen for domstolene dersom det ikke er mulig å finne frem til en minnelig løsning.