Forsvarer

Forsvarer

Er du mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak har du rett til å la deg representere av en forsvarer.

Du har rett til forsvarer fra anmeldelsestidspunktet, underveis i etterforskningen av en sak og under rettens behandling av saken.

Staten dekker kostnadene forbundet med forsvarerbistand i mange tilfeller. Vi bistår med å avklare hvorvidt saken din gir rett til forsvarer på statens regning.

Som mistenkt, siktet eller tiltalt har du rett til å gjøre deg kjent med politidokumentene i straffesaken. Vi vil kunne innhente sakens dokumenter og gi deg informasjon og råd i forhold til videre forløp.

Hvis du har vært utsatt for straffeforfølgning og saken blir henlagt, har du rett på advokatbistand betalt av staten ved eventuell søknad om erstatning for uberettiget straffeforfølgning.

Advokatene i Advokathuset i Lillestrøm har lang erfaring som forsvarer i straffesaker.